Cerca
sabato 26 maggio 2018 ..:: A San Martino » Detti&Ridetti ::.. Registrazione  Login
 Detti & Ridetti Riduci

Mi ricordu ‘ca me nonnu mi diciva così

 

di Pasquale Ciccone con la supervisione storia dello zio Rocco Ciccone

nel ricordo del nonno Martino Stefano Carpentieri (1890 - 1969)


 Stampa   

 Mi ricordu 'ca me nonnu mi diciva così Riduci

A cortara tantu vaci a l’acqua, fina a chi si ‘rrumpi.
A farina sindi vaci pe levatu.
A fermicula dissi: signatimi i chida chi sugnu.
A fini da vindigna, petru ‘mpala.
A gadina orba, vidi  o scuru.
A gatta prescialora faci i fighj orbi.
A malanova arriva cu ventu.
A matinata faci a  iornata.
A pecura chi no cura la so lana, non poti siri na pecura bona.
A petra chi no rroccula faci a muffa.
A petra chi non faci lippi, sa leva l’acqua.
A stati posati serpi, ca o mbernu parinu ngidi.
Aundi perdi tempu no ndi guadagni.
A menzu mangiari, tabaccu pighjari
A volisti a bricichetta, e mo pedala
Avoghja mu t’arrizzi e u fa cannola, lu santu che di marmuru no suda.
Comu n’cissi u surici ai nuci? ….Ammi tempu ca ti perciu!
Cu camina, dassa i pedati.
Cu ciucci mina e fimmani cridi, lustru di paradisu non ndi vidi.
Cu du lepri voli u chiappa, una nci fui e l’atra nci scappa.
Cu ndavi a mugheri bella sempri canta, e cu ndavi pocu sordi sempri cunta.
Cu no chjanta o zappa, no modu e no duru, veni d’agustu e si raspa lu culu.
Cu no pighja i paroli di mamma e di patri, boni festi no ndi faci.
Cu no si raspa la testa cu li so mani, non nci passa mai la mangiasumi.
Cu paga avoi e francu domani.
Cu pratica cu zoppu, o capu i l’annu zoppia.
Cu simina spini, no navi u camina a scaza.
Cu speragna d’avoi pe domani, speragna pe cani.
Cu vaci o mulinu si ‘mparina.
Cu vidi modu, zappa fundu.
Fa mali e penzaci - Fa beni e sperditi.
Fabbricati e liti, provati e viditi.
Fedi ti sarva, no lignu di barca.
I paroli ditti a sira squaghjanu cu sirinu.
L’omu chi paga avoi e patruni da buggia i chi d’atri.
La bella quandu e bella di natura, chju sciambariata vaci e chju bella pari.
Mbarcati cu na bona barca, puru mu si ffunda.
Meghju nigru pani votari e girari e no nigra fami dispari.
Na nuci sula nda nu saccu no scrusci.
Ndavi chju iorna ca satizzi.
Nigra fami, no canusci nigru pani.
Non mentiri u carru avanti e voi.
Nu corpu o circu e nu corpu o timpagnu.
Nu piridicu piridicu pizzindolu faci pe centu piridichi piridichi pizzindoli; centu piridichi piridichi pizzindoli, no fannu pe nu piridicu piridicu pizzindolu.
O malu zappaturi, nuda zappa nci piaci.
Omu chi giura, cavadu chi suda e fimmana chi ciangi, non cridiri a nenti, pecchi su farzi inganni.
Pe storti non c’è riparu.
Quandu a gatta no riva o lardu, ici ca puzza.
Quandu a mezzalora e chjna, cadi i fora.
Quandu e vera nivi, quaghja sula.
Quandu i mulinari si sciarrianu, ttacati i sacchi.
Quandu u ciucciu no voli u mbivi, avoghja u nciuni u mbivi.
Quandu u saccu e chjnu si ndavi a speragnari, ca quandu u culu pari non c’è nenti i speragnari.
Quandu vai a gucceria, pighja a carni sulu pe tia.
Se ti fai pecura, u lupu ti mangia.
Senza sordi non si dinnu missi cantati.
Speragnu da cinnari e spricu da farina.
Strata longa no ruppi carru.
‘Ttacca u ciucciu aundi voli u patruni, puru mu su mangianu i cani.
U cani chi ‘bbaia assai, muzzica pocu.
U cani du gucceri ie lordu i sangu e mori i fami.
U cani muzzica sempri o sciancatu.
U ciucciu chi mangia ficari, si caccia u viziu quandu mori.
U ciucciu di setti frati moriu i fami.
U culu chi non vitti mai cammisa, appena a vitti sa cacau.
U mangiari e di ragiuni, cu no mangia ‘mpalisi, mangia a mmucciuni.
U saziu no canusci ddiunu.
U scarparu camina a scaza.
U signuri nci duna u pani a cu no navi i denti.
U vicinu quandu ndavi beni, ncarchi hjarvu veni.


 Stampa   

Copyright (c) 2000-2006 Associazione Il Castello   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation